CELEBRADAS As III XORNADAS PRESENCIAIS, CENTRADAS NA SEGURIDADE E PREVENCIÓN A BORDO

Decembro 13, 2021

 

 

As xornadas tiveron lugar na mañá deste luns 13 de decembro no Centro Cultural Lustres Rivas.
Francisco Alonso, conselleiro técnico de Seguridade e Medio Ambiente do Ministerio de Fomento en Galicia, Bernardo Rodríguez, Capitán da Mariña Mercante e os avogados especialistas en accidentes laborais e dereito marítimo, Beatriz Goicoechea e Alberto Penelas, foron os protagonistas das xornadas.
Moita participación e preguntas déronse cita durante esta mañá no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, un espazo onde se celebraron as III xornadas presenciais da OPP 83, Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia dirixidas e moderadas pola xerente desta entidade, María José Casades.

O tema central destas xornadas foi a Seguridade e Prevención a bordo. O alcalde, Manuel Ruíz Rivas, foi o encargado de inaugurar esta cita, e o primeiro relator en poñer en marcha as mesmas foi Bernardo Rodríguez. O Capitán da Mariña Mercante analizou en profundidade que causa a maior parte dos naufraxios dos barcos de cerqueiros e os de arrastre. Unha análise onde quedou claro que “a estabilidade dos barcos é un dos piares fundamentais para garantir a seguridade dos mesmos”. Rodríguez fixo unha exposición de forma dinámica e amena co fin de que todas e todos os que estaban na sala comprendesen que “a estabilidade é algo real e variable, e esta variación no que faga o patrón inflúe de maneira positiva e negativa”. Ademais, engadiu, “o manexo da tripulación tamén afecta e o caderno de estabilidade é unha guía que se debe seguir de maneira correcta”.

Pola súa banda, Francisco Alonso, Conselleiro Técnico de Seguridade e Medio Ambiente do Ministerio de Fomento en Galicia, centrou a súa exposición en como a distribución dos pesos modifica a estabilidade dos barcos. Alonso deixou claro que “a administración é consciente do que pasa, pero non pode poñer un policía a bordo de cada barco, co cal, o armador ou patrón, ten que ser responsable de todo o que se pon no barco co fin de garantir esa estabilidade”. Alonso dixo en numerosas ocasións na súa intervención, que cada barco debería ter en conta a capacidade e contidos técnicos que pode levar a bordo, “cada barco ten que ter mui claro os seus límites”, engadiu Alonso. Para ésto, dixo, “é mui importante o libro de estabilidade”. Como conclusión, deixou claro que se se cumpre a estabilidade dun barco, a súa seguridade está moito máis garantida.

Na quenda dos relatores máis especializados en dereito, a avogada Bea Goicoechea, especialista de Amya Avogados na valoración de danos corporais derivados de accidentes laborais, foi clara á hora de afirmar que “a maior parte dos accidentes laborais son por fallos humanos”. #Ante ésto, Goicoechea dixo que é clave a formación e información en prevención. A avogada viguesa ten claro que “nos barcos hai pouca cultura preventiva e ésto é algo que hai que cambiar”. Unha formación que se ten que dar no momento da contratación e que se debe renovar unha vez ao ano, “dar formación unha vez ao ano reduce a sinistralidade”.

O último relator en intervir foi o avogado Alberto Penelas, especialista en dereito marítimo en Amya Avogados, quen centrou a súa intervención nas pólizas dos barcos e quen deixou patente que “un buque en bo estado, a dotación adecuada e unha carga ben distribuída forman os tres parámetros que confirman a navegabilidade do buque”. Penelas enumerou os distintos seguros necesarios a día de hoxe e as claves para cumprir coas esixencias por lei.

Foi unha mañá de traballo e de información para os asociados e armadores da OPP 83, quen participou activamente nesta xornada de Prevención e Seguridade a bordo.

A próxima semana, o luns 20 de decembro, a Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia, celebrará as xornadas sobre Fiscalidade na pesca: bonificacións ao combustible. Unhas xornadas que terán lugar vía streaming e que contarán coa participación da portavoz socialista da Comisión de Pesca e Deputada no Parlamento Europeo, Clara Aguilera, e do profesor do Departamento de Economía Aplicada da USC e membro do Consello Director da Asociación Europea de Economistas Pesqueiros, Gonzalo Rodríguez.

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This