Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Abril 20, 2023

 

 

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data 19 de abril de 2023 o extracto da Resolución do 13 de abril de 2023, do Instituto Social da Mariña, pola que se convocan axudas para a dotación das caixas de primeiros auxilios dos que han de ir provistos os buques, convocatoria 2022.

Convocatoria axudas botiquín

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución pesqueira sardiña ibérica zonas CIEM VIIIc e IXa

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This