Resolución publicación cantidade do stock ane 9/3411 obxecto do mecanismo de optimización de cotas

Abril 12, 2023

 

 


Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data 11 de abril de 2023 a Resolución do 5 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se publica a cantidade do stock ANE 9/3411 obxecto do mecanismo de optimización anual do uso de cotas.

Publicación BOE Resolución OPTIMIZACIÓN ANE 9_FIRMADA

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución pesqueira sardiña ibérica zonas CIEM VIIIc e IXa

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This