Plans de ordenación do espazo marítimo

Marzo 6, 2023

 

 

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data 4 de marzo de 2023 o Real Decreto 150/2023, do 28 de febreiro, polo que se aproban os plans de ordenación do espazo marítimo das cinco demarcacións mariñas españolas. Achégase ligazón da disposición por non ser posible incorporar o documento.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5704.pdf

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This