Axudas investimentos a bordo 2023

Xaneiro 16, 2023

 

 

Publicouse no Diario Oficial de Galicia de data 13 de xaneiro de 2023 a Orde do 19 de decembro de 2022 da Consellería do Mar, pola que se establecen as bases e regúlanse os procedementos para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para investimentos que fomenten a pesca sostible para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e convócanse para o ano 2023 devanditos procedementos, tramitados como expedientes anticipados de gasto (códigos de procedemento PE120A, PE120B, PE120C e PE120E).

1_PDFsam_AnuncioG0427-211222-0001_gl

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This