A INTERACCIÓN DOS CETÁCEOS COA FROTA DE ARRASTRE É PRACTICAMENTE NULA

Novembro 22, 2022

 

 

A Sociedade Cooperativa Santa Uxía de Ribeira -OPP83 organizou o xoves 18 unha xornada informativa para os seus asociados con técnicos do IEO de Vigo para tratar a colaboración no proxecto Cetambicion.

Julio Valeiras e Eva Velasco, técnicos do Oceanográfico de Vigo, reuníronse cos asociados de arrastre do litoral da OPP83 para informar das diferentes accións a levar a cabo dentro deste proxecto no que participan o sector e científicos de Portugal, Francia e España.

A frota de arrastre do litoral leva estes dous últimos anos colaborando co fin de reforzar o coñecemento da poboación de golfiños e as súas interaccións coa pesca. A instalación de pingers, así como o embarque de observadores, foron as actuacións levadas a cabo ata o de agora e nas que se puideron ver a practicamente nula interacción dos cetáceos con esta arte.

A Organización vai colaborar no proxecto CetAMBICion, enmarcado na convocatoria MSFD 2020 (Directiva Marco da Estratexia Mariña) da Comisión Europea, que durante dous anos está centrada no coñecemento científico e a súa análise e a eficacia das medidas de mitigación no Golfo de Biscaia e a costa que axuden a conseguir o bo estado ambiental.

A OPP esta interesada en promover este tipo de iniciativas que axuden a implantar condutas de protección do medio ambiente entre a frota asociada, tanto no que se refire a unha mellor xestión dos recursos pesqueiros como no coidado do medio mariño.

O proxecto Cetambicion desenvólvese en aras de profundar no coñecemento científico da poboación de golfiños, así como en analizar a eficacia das medidas de mitigación das interaccións coa actividade pesqueira.

Este proxecto involucra a 14 socios das administracións públicas de España, Francia e Portugal, en colaboración co sector pesqueiro e ONG. Para o que, a pedimento do IEO, a Organización achegará toda a información que se demande e prestará a colaboración dos buques asociados.

Share This