A INTERACCIÓN DOS CETÁCEOS COA FROTA DE ARRASTRE É PRACTICAMENTE NULA

Novembro 22, 2022

 

 

A Sociedade Cooperativa Santa Uxía de Ribeira -OPP83 organizou o xoves 18 unha xornada informativa para os seus asociados con técnicos do IEO de Vigo para tratar a colaboración no proxecto Cetambicion.

Julio Valeiras e Eva Velasco, técnicos do Oceanográfico de Vigo, reuníronse cos asociados de arrastre do litoral da OPP83 para informar das diferentes accións a levar a cabo dentro deste proxecto no que participan o sector e científicos de Portugal, Francia e España.

A frota de arrastre do litoral leva estes dous últimos anos colaborando co fin de reforzar o coñecemento da poboación de golfiños e as súas interaccións coa pesca. A instalación de pingers, así como o embarque de observadores, foron as actuacións levadas a cabo ata o de agora e nas que se puideron ver a practicamente nula interacción dos cetáceos con esta arte.

A Organización vai colaborar no proxecto CetAMBICion, enmarcado na convocatoria MSFD 2020 (Directiva Marco da Estratexia Mariña) da Comisión Europea, que durante dous anos está centrada no coñecemento científico e a súa análise e a eficacia das medidas de mitigación no Golfo de Biscaia e a costa que axuden a conseguir o bo estado ambiental.

A OPP esta interesada en promover este tipo de iniciativas que axuden a implantar condutas de protección do medio ambiente entre a frota asociada, tanto no que se refire a unha mellor xestión dos recursos pesqueiros como no coidado do medio mariño.

O proxecto Cetambicion desenvólvese en aras de profundar no coñecemento científico da poboación de golfiños, así como en analizar a eficacia das medidas de mitigación das interaccións coa actividade pesqueira.

Este proxecto involucra a 14 socios das administracións públicas de España, Francia e Portugal, en colaboración co sector pesqueiro e ONG. Para o que, a pedimento do IEO, a Organización achegará toda a información que se demande e prestará a colaboración dos buques asociados.

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This