Concesión das axudas por creación de organizacións de produtores

Outubro 21, 2021

 

 

A Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia, Organización de Produtores Pesqueiros, recibiu a Axuda por Creación de Organizacións de Produtores Pesqueiros (primeira e segunda anualidade).

Estas axudas foron convocadas a través da Orde do 30 de xullo de 2021 da Consellería do Mar, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Están cofinanciadas ao 75% pola Unión Europea, a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), sendo o 25% restante financiado polo Estado Membro, neste caso pola Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar.

En Ruta co Lirio

En Ruta co Lirio Campaña de promoción 2023 de...

Resolución ISM axudas dotación de caixas de primeiros auxilios

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución reparto cota adicional de cabala

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

RESOLUCIÓN LISTA DE ESPECIES EXENCIÓN POR MÍNIMIS 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Regulamento de Ordenación da Navegación Marítima

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...

Resolución lista de especies exención por alta supervivencia 2023

Publicouse no Boletín Oficial do Estado de data...
Share This