Lirio de Ribeira

opp83

Que é Lirio de Ribeira?

Lirio de Ribeira é a marca colectiva creada pola OPP83 para a diferenciación no mercado dun dos seus produtos estrela, o lirio (Micromesistius poutassou).

opp83

Onde se pesca Lirio de Ribeira?

Péscase na zona FAO 27, pola frota de arrastre de litoral da OPP83, cumprindo a normativa vixente relativa aos produtos pesqueiros e á súa comercialización.

zona fao 27

opp83

Como se pesca Lirio de Ribeira?

Péscase con arrastre de litoral, unha arte ancestral e tradicional en Galicia. A frota da OPP83 que utiliza este tipo de arte realiza unha actividade sostible con vedas establecidas, medidas de redución de esforzo, así como para a redución do impacto da actividade no medio mariño (eliminación de descartes, tratamento de residuos, etc.).

opp83

Que garante a marca Lirio de Ribeira?

Garante un produto fresco de alta calidade, capturado de forma sostible por unha frota comprometida coa boa xestión dos recursos e co coidado do acondicionamento e manipulación a bordo.

Sostible

fresco

De calidade

opp83

Catálogo de receitas

Lirio de Ribeira é un produto con categoría de frescura EXTRA, de entre 70 e 120 gramos, cun tempo máximo desde a captura ao desembarque de 7 horas. PÍDEO NA túa PEIXARÍA!