Formaci贸n

 

 

A Cooperativa organiza cursos para as tripulaci贸ns das s煤as empresas asociadas co obxectivo de manter actualizadas as titulaci贸ns precisas para o embarque, as铆 como para fomentar o relevo xeracional no sector pesqueiro.

Cont谩ctanos

Estes cursos real铆zanse tanto no seo dos Plans de Produci贸n e Comercializaci贸n Anuais da OPP83, como a trav茅s da colaboraci贸n directa coa Escola N谩utico-Pesqueira de Ribeira que env铆a informaci贸n sobre cursos de interese para as frotas asociadas, e tam茅n a trav茅s de axudas espec铆ficas 谩 formaci贸n.

  Desexa achegar alg煤n arquivo? (Formatos doc, jpg , tif o pdf)

  SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS con CIF: F15025877 inf贸rmalle, conforme disp贸n o artigo 5 da Lei Org谩nica 15/1999 do 13 de Decembro de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Persoal (en diante L.Ou.P.D.), que os datos persoais facilitados e recolleitos nesta solicitude de emprego ou curr铆culo vitae, ser谩n tratados e inclu铆dos automatizadamente nos ficheiros de datos persoais, debidamente inscritos no R.G.A.E.P.D., baixo responsabilidade de SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS, onde se recollen e almacenan os datos persoais coa finalidade exclusiva de formar parte nos procesos de selecci贸n de persoal, bolsa de traballo e contrataci贸n que leven a cabo. O interesado outorga o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais coa finalidade anteriormente mencionada. No suposto de producirse algunha modificaci贸n dos seus datos persoais, solicit谩moslle, comun铆quenolo por escrito coa 煤nica finalidade de manter actualizada a s煤a solicitude de emprego ou curr铆culo vitae.

  O titular dos datos persoais consente expresa e inequivocamente a que os seus datos persoais util铆cense tam茅n para:
  Ser cedidos por SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS a empresas interesadas en determinados perf铆s de traballo. En caso contrario, marcar esta casa SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS garante o bo uso da informaci贸n, e en especial, a plena confidencialidade dos
  datos de car谩cter persoal contidos nos nosos ficheiros, as铆 como o pleno cumprimento das obrigaci贸ns en materia de protecci贸n de datos de car谩cter persoal.

  #De acordo con o establecido na Lei Org谩nica 15/1999 do 13 de Decembro de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Persoal, SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS, comprom茅tese a respectar a s煤a confidencialidade no tratamento dos seus datos persoais, e inf贸rmalle, que ten dereito a exercitar o dereito de acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n e oposici贸n dos seus datos persoais mediante solicitude escrita, achegando fotocopia do D.N.I., dirixida a SDAD COOP GALEGA DO MAR SANTA EUGENIA ORGANIZACION DE PRODUTORES PESQUEIROS con domicilio en LG. PORTO PESQUEIRO, 68 , 15960 RIBEIRA (A Coru帽a).