Sdad. Cooperativa Galega do Mar Sta. Eugenia Organización de Productores Pesqueiros

 

 

;

Quen somos

Máis de 45 anos de experiencia no noso sector

A nosa Historia

OPP83 DESDE 1977

A Sociedade Cooperativa Galega do Mar Sta. Uxía constituíuse o 18 de febreiro de 1977 en Ribeira (A Coruña) co obxectivo de dar resposta ás necesidades da frota situada no porto da devandita localidade e realizar labores de representación e defensa dos intereses nos diferentes foros de interese pesqueiro e ante as diferentes administracións.

Con data 23 de abril de 2019, obtivo o recoñecemento como Organización de Produtores Pesqueiros de ámbito autonómico e segmento de litoral, pasando a denominarse Sociedade Cooperativa Galega do Mar Sta. Eugenia, Organización de Produtores Pesqueiros OPP83, o que permitiu á entidade acometer iniciativas innovadoras para as nosas empresas asociadas. O fin da organización é a mellora da actividade profesional das explotacións pesqueiras asociadas en todos os seus ámbitos, conseguindo a sustentabilidade ambiental, social e económica da actividade das nosas frotas.

ORGANIGRAMA

ASEMBLEA XERAL

3

CONSELLO REITOR

3

PRESIDENTE

3

XERENCIA

3

SERVIZOS FLOTA

Descargas Fresco

Notas de vendas

Control de Rastrexabilidade

GESTION FROTA

Intercambios de Cotas

Información Lexislativa Pesqueira

Xestión de Seguridade social

Control Consumo de Cotas

Xestión Licencias

OUTRAS XESTIÓNS

P & I

Asesoramento Legal

Asesoramento Fiscal, Mercantil e Laboral

FROTA

 

 

 

 

A frota da Cooperativa Sta Eugenia está formada na actualidade por un total de 16 barcos, dos cales 10 son da modalidade de arrastre e 6 da modalidade de cerco, ambas as de caladoiro Cantábrico-Noroeste.

FROTA

 

 

 

 

A frota da Cooperativa Sta Eugenia está formada na actualidade por un total de 16 barcos, dos cales 10 son da modalidade de arrastre e 6 da modalidade de cerco, ambas as de caladoiro Cantábrico-Noroeste.

OPP83

BARCOS DA NOSA FROTA

FROTA

ARRASTREIROS

CERQUEIROS

ARRASTREIROS

CERQUEIROS