Merluza (HIKE)

Nome científico: Merluccius merluccius Scientific name: Merluccius merluccius
Temporada: Todo o ano Season: Whole year
Arte da pesca: Arrastre Catching method: Trawling
Orixe: España Origin: Spain
Zona Fao: 27 Fao area: 27
Clasificación  Clasification:
250 g – 500 g
500 g – 1 kg
1 -3 kg
> 3 kg

Compartir