Asociados

A frota da Cooperativa Sta Eugenia está formada na actualidade por un total de 17 barcos, dos cales 10 son da modalidade de arrastre de litoral e 7 da modalidade de cerco, ambas as de caladoiro Cantábrico-Noroeste.