Caladeiros

As principales zonas de pesca para a flota de Ribeira no Caladeiro Nacional Cantábrico Noroeste son:

Arrastreiros de litoral : zonas VIIIC e IXA

Cerqueiros: Zonas VIIIC, IXA e VIIIB.