Especies

As principais especies capturadas e comercializadas pola flota asociada son: